Opravy velmi těžkých poškození

      

Když je potřeba použít lakování:       NOVINKA: drobné důlky
jdou opravit bez lakování
(indukční ohřev)
   


 

Krupobití často způsobuje i velmi velké deformace plechu (obr.1). Důlky mohou být velké i více než 100mm v průměru. V tom případě při rovnání dochází k tzv. lupání plechu, protože při takto velkých deformacích dojde k jeho přetažení a při snaze vrátit deformaci do původního tvaru vždy udělá bouli.

Totéž platí i o velkých deformacích s ostrým a hlubokým středem, způsobených na parkovišti, při transportu nebo spadlým sněhem.

V těchto případech se obvykle díly vyměňují, ale díky nové svařovací technice (obr. 2) lze takto poškozené díly opravit a zachovat. Je to výhoda především u dílů, které jsou na karosérii pevně namontovány (svařováním).


Při opravách touto svařovací metodou (stahováním plechu) je sice nutné odstranit nátěr z jedné strany dílu, ale samotný ohřev poškozeného místa je v řádu 70-80°C, tím zůstane antikorozní nátěr druhé strany poškozeného místa neporušen. Pokud je deformace již tak těžkého rozsahu, že není možné v nepřístupných místech použít metodu lepení, vyrovnáme deformaci tzv. spotováním (šetrným navařením adaptéru a reverzním kladivem). Dochází k minimálnímu opalu antikorozního nátěru.

Pokud tedy lakovna provede svou práci, jak se náleží, není tedy u těchto oprav žádný problém s korozí, nebo propadáním tmelu, neboť tmelení se provádí jen tenkou vrstvou (dostačuje stříkací tmel a plnič).

Oproti tomu, při výměně například střechy, hrozí vytékání rzi z nově vytvořených bodových spojů a to vadí zejména u nových karosérií a karosérií s bílou nebo světlou barvou.

Tímto způsobem lze stejně opravit i přetažené deformace u hliníkových dílů. Je nutné být opatrný při výběru firmy, která tuto opravu provede. Toto je velmi složitá operace a rizika jsou velká.

UMÍME OPRAVIT VÍC, NEŽ OSTATNÍ!