METODA PDR
(vyrovnávání důlků a nerovností karoserie bez poškození laku)

Paintless Dent Removal (PDR) je to metoda masáže zadní strany poškozeného místa za použití speciálního PDR nářadí, používaná k odstranění vzniklých důlků a poškození. PDR metoda umožňuje dosáhnout neuvěřitelných výsledků, přitom nepoškodí původní barvu ani lak, takže ošetřená místa nepotřebují další úpravy jako je broušení, kytování a přestříkávání. PDR metoda zachová originální tvary karoserie a nepoškodí antikorozní povrch, kterým byl vůz ošetřen již v továrně.

 Metoda PDR je v ČR nová, jde však o "objevování Ameriky". Ve světě funguje více než 15 let. Jelikož se naše firma touto metodou a pracemi s ní spojenými zabývá přibližně stejnou dobu, máme proto před konkurencí značný náskok, jak v rychlosti, tak i v kvalitě oprav.

 Touto metodou lze opravit i důlky velkých průměrů (např. od parkování - průměr 10 a více cm), podmínkou však je, že  jejich hloubka nepřesáhne 1/3 průměru. V případě nejistoty, zda lze daný díl skutečně opravit, je nutné zaslání fotografie poškozeného místa na výše uvedenou emailovou adresu.

Je možné opravit i hliníkové díly karosérií, ale jelikož oprava tohoto materiálu je složitější, náklady jsou vyšší a je nutné předem zvážit ekonomické zhodnocení tohoto zásahu.

Jelikož metodou PDR daná místa karoserie nijak nepoškodíme, poskytujeme na tuto opravu záruku proti korozi v délce trvání 2 let.

 V případě, že je některý díl karoserie poškozen krupobitím, nebo parkováním tak těžce, že není možné ho opravit bez lakování, lze tento díl narovnat pro lakování bez nutnosti tmelení (lakýrník pouze dané místo přebrousí atd.). Tím se urychlí doba a usnadní způsob opravy.

Je-li pro umožnění opravy některého dílu nutné demontovat některou jeho část, provádí tak servis, který opravu požaduje (značkový servis zná nejlépe stavbu vozu). Tyto opravy provádíme i ve vašem servisu. DNES ZAVOLÁTE, ZÍTRA PŘIJEDEME!

Rozlišujeme 3 hlavní způsoby opravy PDR metodou